Paket ekonomskih mera podrške poljoprivredi

Foto: 123RF

Krenula isplata novčane pomoći poljoprivrednicima

Poljoprivrednicima u Srbiji na raspolaganju su fiskalne olakšice i bespovratna novčana pomoć države, za ublažavanje posledica krize koja je izazvana virusom korona:

 1. Bespovratna novčana pomoć poljoprivrednim gazdinstvima;
 2. Finansijska podrška poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita;
 3. Bespovratna novčana pomoć (minimalac za isplatu zarada tokom tri meseca) preduzetnicima poljoprivrednicima;
 4. Fiskalne olakšice (odlaganje plaćanja poreza i doprinosa) preduzetnicima poljoprivrednicima.

Prošlog četvrtka na sednici Vlade Srbije usvojene su Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima i Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije korona virusa, a od danas (21. aprila) je i formalno dostupno 2,6 milijardi dinara za poljoprivrednike preko Uprave za agrarna plaćanja.

Ministar finansija Siniša Mali pozvao je u četvrtak sva poljoprivredna gazdinstva i poljoprivrednike koji imaju probleme i osećaju posledice krize da se prijave i iskoriste novac države.

“Taj novac je već u budžetu, taj novac Ministarstvo poljoprivrede može odmah da iskoristi, tako da Vas pozivam da od utorka krenete u ovaj proces”, rekao je Mali.

Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu podataka iz evidencija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Registra poljoprivrednih gazdinstava i Veterinarske baze.

Isplata se vrši direktno na namenski račun prijavljen u Registru poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu stanja u navedenim evidencijama na dan 16.04.2020. godine i nije neophodno podnositi zahtev za ostvarivanje prava na ovaj vid podrške, rekli su za AgroFin u Upravi za agrarna plaćanja.

Pravo na isplatu novčane pomoći ima nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu. Pored opšteg uslova neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze) koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja. Pravo na novčanu pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnica pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Visina jednokratne pomoći u apsolutnom novčanom iznosu određuje se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica i to:

 • 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;
 • 3.000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;
 • 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;
 • 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Za realizaciju ove uredbe utvrđena su sredstva u iznosu od 1.150.000.000 dinara.

Uredbom o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kroz subvencionisanje dela kamate olakšan je pristup korišćenju kredita, i to za:

 • razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom;
 • razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
 • investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
 • nabavku hrane za životinje;
 • investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 • likvidnost.

Fizičko lice i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, dok pravno lice kreditnu podršku ostvaruje pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara. Iznos kredita za likvidnost je do 3.000.000 dinara.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe utvrđena su u ukupnom iznosu od 1.450.000.000 dinara, a poljoprivredna gazdinstva mogu da se obrate Fondu za razvoj ili komercijalnim bankama sa zahtevom za odobrenje kredita.

I preduzetnici poljoprivrednici imaju pravo na minimalac od države

Pravo na fiskalne olakšice i bespovratnu direktnu novčanu pomoć države u iznosu minimalca za isplatu zarada tokom tri meseca, pored privrednih društava, imaju i srpski ratari, stočari, povrtari i voćari, koji imaju status preduzetnika poljoprivrednika.

Preduzetnik poljoprivrednik je “fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje ta oblast, koje vodi poslovne knjige u skladu sa Zakonom i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit”.

Ukoliko poljoprivredni preduzetnici imaju račun samo u jednoj banci, njima će se automatski po nalogu Poreske uprave otvoriti namenski račun, a to znači da ne moraju da ga otvaraju sami. Kada se namenski račun otvori i podnese poreska prijava, poljoprivredni preduzetnici nemaju drugih obaveza jer to umesto njih obavljaju Poreska uprava i Ministarstvo finansija.

Poljoprivrednici preduzetnici mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta Republike Srbije, i to u periodu od tri meseca – maj, jun i jul. Reč je o pomoći od oko 30.000 dinara mesečno.

Takođe, preduzetnici poljoprivrednici koji porez i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaćaju samooporezivanjem, bilo da su se opredelili za isplatu lične zarade ili nisu, imaju pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti, kao i odlaganje plaćanja ovih obaveza.

Da bi ostvarili pomoć države potrebno je da do 25. aprila, u poreskoj prijavi koju podnose svakog meseca, kao datum početka plaćanja poreza stave 4. januar 2021. godine. Potrebno je i da na portalu Poreske uprave potvrde preko koje poslovne banke žele da im se novčana pomoć isplati.

Kada je reč o odlaganju plaćanja poreza i doprinosa, popunjavaju obrazac vezan za poreze i doprinose, šalju ga Poreskoj upravi i automatski se odlaže plaćanje poreza i doprinosa na zarade i poreza na dobit koji je vezan za 2020. godinu.

Uplate prvog dela minimalne zarade mogu se očekivati već početkom maja. I za poljoprivredne preduzetnike važi isto kao i za druge u privatnom sektoru – da se mere mogu ostvariti ukoliko ti poslodavci nisu od 15. marta smanjili broj zaposlenih više od deset odsto.

Dobijena državna sredstva za isplatu zarada se ne mogu koristiti za izmirivanje drugih obaveza iz tekućeg poslovanja, već isključivo za plate, piše na veb sajtu Privredne komore Srbije, preko kojeg su upućivana pitanja vezana za poslovanje i druga pitanja u okolnostima epidemije virusa korona.

Privatni poslodavac koji ne iskoristi dobijenu finansijsku pomoć države za plate mora taj novac da vrati u budžet, objašnjava se u odgovorima.

Na pitanje da li se radniku koji nema tekući račun može zarada dati “na ruke”, odgovor PKS je kratak i jasan – ne.

Dakle, poslodavac je dužan da zarade isplaćuje isključivo na tekući račun zaposlenih, što znači da radnici koji do sada nisu otvorili tekući račun to treba pod hitno da učine.

Poslodavce koji su, pre stupanja Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednicima u privatnom sektoru, isplatili radnicima plate za mart bez umanjenja, interesovalo je da li sada neće imati pravo na tri već na dva meseca direktne pomoći države za zarade.

Njih će obradovati odgovor PKS – pravo na isplatu direktnih davanja u visini minimalne zarade ostvarivaće u maju, junu i julu.

Uputstvo za primenu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru

Ministarstvo finansija i Privredna komora Srbije pripremili su Uputstvo za primenu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru, sa ciljem lakšeg razumevanja najznačajnijih odredbi ovog akta.

Uputstvo u PDF formatu možete da preuzmete ovde.

Zapratite AgroFin na Fejsbuku i budite u toku sa najnovijim informacijama o finansiranju agrara!

Komentari