Pirot za razvoj poljoprivrede izdvojio 56 miliona dinara

Ministarstvo poljoprivrede dalo je saglasnost na Program mera i podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Pirota koji je usvojila Skupština grada. Time su stvoreni uslovi za objavljivanje konkursa u kojem će se za svaku meru precizirati – prihvatljive investicije, rokovi za podnošenje zahteva, visina podsticaja, kao i potrebna dokumentacija. Priprema konkursa za svaku meru su u toku i, najverovatnije, početkom aprila trebalo bi da budu objavljeni.

Od opredeljenih 56 miliona dinara najviše sredstava izdvojeno je za podsticaj i realizaciju mera ruralnog razvoja. Ovim sredstvima planirane su investicije u fizičku imovinu gazdinstava  42,5, dok je podsticaje za upravljanje rizicima izdvojeno 4,5 miliona dinara. Za direktna plaćanja opredelčjena su  tri miliona dinara, kreditnu podršku 700.000, a za posebne podsticaje milion i trista hiljada dinara.

Za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu, kroz podršku nepoljoprivrednih delatnosti, izdvojeno je, kao i prošle godine tri miliona dinara. Za postizanje konkurentnosti, dodavanje vrednosti kroz preradu, sertifikaciju sistema bezbednosti kvaliteta hrane organskih proizvoda i proizvoda za oznakom geografskog porekla opredeljeno je milion dinara.

Za informativne aktivnosti, posete sajmova, izložbi i drugih poljoprivrednih manifestacija planiranoi je 1,3 miliona dinara, objavio je portal Pirotske vesti.rs.

B. K.