Počela žetva pšenice u Vojvodini, akontna cena 20,2 dinara

Na vojvođanskim poljima počela je žetva pšence. Prinosi su šroliki, u zavisnosti od niza faktora – sortimenta, bolesti, agrotehnike, različiti su od parcele do parcele…. Ratari uglavnom nisu zadovoljni ni hektolitarom, ni drugim parametrima, a naročito cenom. Očekivalo se, a sada se i obistinilo da pšenica ovogodišnjeg roda neće prebaciti 20 dinara, bez PDV-a. Otkupljivači su objavili uslove po kojima kupuju novu pšenicu i cene se kreću od 18 do 20 dinara, u zavisnosti od kvaliteta. 

U severenim delovima Vojvodine za pšenicu prve klase roda  s maksimalnom vlagom 13,5 odsto, hektolitarskom masom većom od 80, glutenom iznad 30 i proteinima većim od 14, cena je najviša – bez PDV-a je 20,8 dinara po toni, dok je s porezom od osam odsto 22,5 dinara. Za pšenicu druge klase, što znači da je reč o hektolitaru od 78 do 80, vlažnom glutenu od 28 do 30, sirovom proteinu od 13 do 14 odsto, cena je niža – bez PDV-a je 20,1 dinara a s PDV-om je 21,8 dinara za tonu.

Trgovci kaži da se od predaje po akontnoj ceni i 20,2 dinara po toni sa PDV-om. Konačna cena, u ovom slučaju, utvrdiće se po kvalitativnim grupama do 24. jula, preneo je portal Agrosmart.

B. K.