Počeleo poribljavanje Palića autohotnim vrstama ribe

Foto: subotica.com

Nakon pauze od desetak godina, ponovo je otpočelo poribljavanje jezera Palić autohtonim vrstama riba. U jezero je na četiri lokacije bačeno prvih 150 kilograma soma.

„U ovom delu jezera privremeno će biti zabranjeno pecanje kako bi novodošli riblji predator imao šansu da se prilagodi“, najavila je Marta Dobo, direktorica JP „Palić Ludaš“

U ovom preduzeću kažu da je u planu dalje poribljavanje. Kada program poribljavanja i zaštite jezera bude dozvolilo, u vodu će se pustiti i prve količine šarana, crvenperki i drugih ribljih vrsta. U početku, jezero će biti poribljavano sa do 150 kilograma ribe po vrstama, a na osnovu pokazatelja monitoringa količina će se i povećavati.

„Cilj je da se obogati riblji fond u jezeru. Tokom selektivnog izlova videli smo da su prisutne i domaće, autohtone, a ne samo invazivne vrste, ali još ne u količini koja bi bila poželjna za jezero. Grabljivicama, kao što je som, želimo na prirodan način da smanjimo brojnost invazivnih vrsta, pre svega babuške“, rekeo je Vinko Tamaš, stručni saradnik u preduzeću „Palić Ludaš“ za „Politiku“.

B.K.