Počeo rad na izradi Nacionalnog programa ruralnog razvoja

Radna grupa Ministarstva poljoprivrede, oformljena sa ciljem izrade Nacionalnog programa ruralnog razvoja, počela je sa radom. Čine je predstavnici Ministarstva poljoprivrede, udruženja poljoprivrednih proizvođača i naučnih institucija, sa zadatkom da se u narednom periodu pripremi predlog Nacionalnog programa ruralnog razvoja koji će biti  prezentovan javnosti. Tek nakon toga naći će se kao predlog pred Vladom Srbije.

Program bi, kako je najavljeno, trebalo da bude potpuno usaglašen sa važećom Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014.-2024. i sa strateškim okvirom Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije.

Nacionalnoim programom ruralnog razvoja, kada bude usvojen, utvrdiće se konkretno sve mere podrške razvoju sela i ruralnih područja, vrste i obim pojedinih podsticaja, a sve sa ciljem unapređenja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje.

B.K.