Podnošenje zahteva za subvencije po košnici pčela

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstvo poljoprivrede objavila je da je 15. aprila počelo podnošenje zahteva pčelara za podsticaje po košnici. Zahtev može da podnese pravno lice, preduzetnik kao i nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji ispunjavaju uslove propisane zakonom. Po košnici se dobija 800 dinara, a podsticaji se dodeljuju za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica.

U Upravi za agrarna plačanja objašnjeno je da svi pčelari koji imaju manje od 20 košnica ne mogu da računaju na subvencije, a oni sa više od 1.000 košnica, neće po automatizmu biti odbijeni već će im se priznati podsticaji za 1.000 košnica. 

Pčelari će kao i lane i ove godine zahteve za podsticaje po košnici moći da podnesu elektronskim putem. Pristup portalu za podnošenje e zahteva je omogućen sa zvanične internet prezentacije Uprave za agrarna plaćanja https://uap.gov.rs.

B.K.

Komentari