Podrška incijativi za Zavičajni pašnjak posvećen Mihajlu Pupinu u Idvoru

Udruženje „Agroprofit” pokrenulo inicijativu da se u selu Idvor osposobi Zavičajni pašnjak Mihajlu Pupinu Idvorskom, našem i američkom naučniku. Inicijativu su još pre dva meseca  podržali I potpisali članovi udruženja, novinari, naučni radnici i stočari.

Susret stočara na 90. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu bio je prilika da ovu inicijativu, iskazanu u Pismu o namerama, prema odgovarajućem ministarstvu, potpišu profesori dr Cvijan Mekić, sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i dr Dragana Latković sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Udruženje je sačinilo idejni projekat za pomenuti zavičajni pašnjak, a cilj je da se pokaže zahvalnost prema nučnom delu Mihajla Pupina kao  i da se ceo prostor posveti za edukaciju mladih. Predviđeno je da zavičajni pašnjak ima dva ili tri dela, gde će značajan deo pripasti obeležjima ovakvih prostora u prošlosti, a deo će se odnositi na savremeno stočarstvo uz žive eksponate.

B. K.