Podsticaji za investicije u sektoru jakih alkoholnih pića od 400.000 do 15.500.000 dinara

Foto: Pixabay

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede raspisala je poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića za 2022. godinu.

Predmet podsticaja, u skladu sa pravilnikom i ovim pozivom, jesu prihvatljive investicije i troškovi u izgradnju objekata, i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina za proizvodnju jakih alkoholnih pića, kao i opšti troškovi koji podrazumevaju izdatak za pripremu projekta i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta.

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove, koji su u potpunosti realizovani od 15. novembra 2020. godine, kao i za one koji budu realizovani pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova. Za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, pa do isteka roka za realizaciju prihvatljivih investicija i troškova određenog rešenjem.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60 odsto od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Vrednost prihvatljive investicije treba da bude veća od 400.000 dinara, a najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.500.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede od 1. marta do 15. aprila.

B. K.

Komentari