Pokrajina dodelila 12 miliona dinara udruženjima poljoprivrednika i sertifikaciju organske proizvodnje

Foto: Pixabay

U okviru tri konkursa Pokrajinskog sekretrijata za poljoprivredu u Pokrajinskoj vladi u Novom Sadu uručena su 42 ugovora, ukupne vrednosti 12 miliona dinara korisnicima koji su ostvarili prava na bespovratna sredstva za realizaciju aktivnosti udruženja građana u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj, sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje kao i sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla .

Ugovore je koricnisima uručio pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić.

„Najveći broj ugovora 23 potpisan je sa predstavnicima udruženja poljoprivrdnika, za čije aktivnosti je izdvojeno 10 miliona dinara, a za sertifikaciju organske proizvodnje i sertifikaciju u oblasti bezbednosti hrane namenjeno je po milion dinara“, precizirao je Božić.

B. K.