Pokrajina dodelila deset miliona dinara udruženjima za organizovanje tradcionalnih menifestacija

Za organizovanje tradicionanih manifestacija bespovratna sredstva Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu dobilo je 106 udruženja. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, Čedomir Božić uručio je ugovore predstavnicima udruženja koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva po osnovu konkursa za održavanje tradicionalnih manifestacija.

Božić je istakao da sufinansiranje tradicionalnih manifestacija putem ovog konkursa ima za cilj promociju i podizanje kapaciteta seoskih sredina kao i bolje povezivanje poljoprivrednika radi proširenja tržišta domaćih proizvoda.

„Na konkurs prijavilo  ukupno 131 uduženje, od kojih je 106 imalo ispravne prijave i čiji predstavnici su potpisali ugovore o sufinansiranju. Ukupan ovogodišnji iznos budžeta za ovu namenu je 10 miliona dinara, a maksimalan iznos po prijavi je milion dinara. Vrednost ukupne investicije je 42 miliona dinara, pri čemu Sekretarijat subvencioniše do 80 odsto troškova prihvatljive investicije“, istakao je Božić.

Resorni sekretarijat će i u narednoj godini nastaviti sa ovom podrškom, istakao  je Božić, i pozvao predstavnike udruženja da redovno prate konkurse. Njavio je da će Pokrajinski sekretarijat u 2.023. godini imati poseban konkurs namenjen udruženjima žena, koja će moći da konkurišu za sredstva namenjena samo njima.

B. K.