Pokrajina izdvaja 10 miliona dinara za kontrolu plodnosti obradivog zemljišta

Foto: Pixabay

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je javni poziv za učešće u realizaciji kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od prve do pete katastarske klase za 2022. godinu. Kako je navedeno u pozivu cilj je praćenje stanja plodnosti, očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Vojvodine.

Predmet analiza je obradivo zemljište: oranice, voćnjaci, vinogradi i zemljište u zaštićenom prostoru. Realizacija kontrole plodnosti obradivog zemljišta finansiraće se u celosti iz budžeta Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu za šta su predviđena 10 miliona dinara.

Po okončanju poziva, Pokrajinski sekretarijat će doneti plan realizacije kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta. Pravo za prijavu imaju Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i poljoprivredne stručne službe sa teritorije AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijava je 10. avgust.

B. K.

Komentari