Pokrajina povoljnim kreditima podstiče žensko preduzetništvo u turizmu i poljoprivredi

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević i direktor Razvojnog fonda Vojvodine Goran Savić predstavali su zajedničke konkurse namanjene podizanju kapaciteta i kvaliteta turističke ponude u Vojvodini, s akcentom na žensko preduzetništvo.

„Kreirali smo dve konkursne linije s kojima želimo da omogućimo povoljno kreditiranje i povećamo broj žena budućih vlasnika turističkih potencijala na teritoriji Vojvodine, rekao je Ivanišević.

On je istakao da druga konkursna linija  pokrenuta sa ciljem da, kroz subvencionisanje troškova naknade za obradu kredita i kamate po konkursima za dugoročne kredite za razvoj turizma i seoskog turizma, pomogne turističkoj privredi.

Ivanišević je takođe naglasio da Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam nepovratno daje sredstva kao učešće u kreditu, i to u iznosu od osam odsto ukoliko su u pitanju muškarci, a 12 odsto gde se pojavljuju žene kao vlasnice ili članovi registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva ili preduzetničkih radnji.

B.K.