Pokrajina sa 60 miliona dinara sufinansira investicije u proizvodnju piva, vina i rakije

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurse za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva, vina i rakije na teritoriji AP Vojvodina u 2021. godini.

Za dodelu sredstava za proizvodnju piva je predviđeno ukupno deset milona, od čega je bespovratno do 50 odsto od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova. Za preduzetnike i pravna lica, čija investicija se odnosi na područje sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kao i mlađe od 40 godina i žene, bespovratna sredstva iznose do 60 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova investicije. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 11. junom.

Za sufinansiranje investicija, po konkursu za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije, predviđeno je pedeset miliona dinara. Iznos bespovratnih sredstava je do 50 odsto od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova. I ovaj konkurs je otvoren zaključno sa 11. junom.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

B.K.

Komentari