Pokrajina za opremanje stočarskih farmi daje bespovratno 108 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini. Cilj кonkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama.

Konkursom se dodeljuju bespovratna sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih, kozarskih i živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, opreme i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Za dodelu predviđeno je ukupno 108.900.000 dinara bespovratnih sredstva.

Konkurs je otvoren do 21. februara.

B. K.

Komentari