Pokrajina za zaštitu šuma izdvojila 90 miliona dinara

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vladimir Galić uručio je ugovore korisnicima koji su na konkursu ostvarili pravo na bespovratna sredstva iz Budžetskog fonda za šume u AP Vojvodini.

Dodeljeno je 18 ugovora ukupne vrednosti od 90 miliona dinara, od čega je 20  izdvojeno za nabavku opreme za zaštitu šuma od požara, 40 za izgradnju šumskih puteva i 30 za unapređivanje rasadničke proizvodnje.

„U poslednjih deset godina bilo je 6,5 odsto zemljišta pod šumom u AP Vojvodini, a danas je to 7,1 odsto. Pomak je mali i nedovoljan i zato pozivam javna preduzeća koja u svojoj nadležnosti imaju gazdovanje javnim zemljištem koje je šumsko da se sledeće godine prijave za sredstva resornog sekretarijata namenjena podizanju novih šuma i rasadnika”, izjavio je Galić.

Podsetio je da je početkom godine Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu potpisao ugovor o dodeli podsticajnih sredstava sa JVP „Vode Vojvodine“  za pošumljavanje pokrajine u vrednosti od 100 miliona dinara, kao i da će do kraja godine biti dodeljena sredstva od 81 milion dinara za melioraciju degradiranog zemljišta i za novo pošumljavanje u okviru konkursa koji je raspisan do 29. septembra.

Galić je istakao da se na području AP Vojvodine, s obzirom na reljefne karakteristike, pošumljavanje radi planski kao i da resorni sekretarijat i u narednoj godini planira izdvajanje sredstva za ovu namenu.

B. K.