Pokrajinski budžet bez novca za pet konkursa

Foto: Pokrajinska vlada

Podnosioci prijava koji žele da preuzmu podnetu dokumentaciju, mogu podneti zahtev

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo doneo je Odluku o obaveštavanju podnosioca prijava o nepristupanju razmatranja prijava i donošenja odluke po konkursima raspisanim u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, usled nedostatka finansijskih sredstava, koja se odnosi na sledeće konkurse:

  • 1. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini,
  • 2. Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini,
  • 3. Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2020. godini, na teritoriji AP Vojvodine,
  • 4. Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2020. godini,
  • 5. Konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine u 2020. godini u delu koji se odnosi na: Tačka 1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma; Tačka 3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje; Tačka 4. proizvodnja šumskog semena.

Dana 15.03.2020. godine na teritoriji Republike Srbije proglašeno je vanredno stanje usled pandemije izazvane zaraznom bolešću COVID-19, što je za posledicu imalo smanjenja prihoda u budžetu, navode u Sekretarijatu i dodaju da su sredstva Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo umanjena usled pandemije COVID-19 i utvrđivanja prioriteta budžetske potrošnje.

Podnosioci prijava koji žele da preuzmu podnetu dokumentaciju na konkurs, mogu podneti zahtev na adresu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Komentari