Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu krenuo sa pripremama za konkurse

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, u cilju priprema poljoprivrednika za učešče na predstojećim konkursima za investiciona ulaganja, pozvao je sve zainteresovane proizvođače da podnesu zahtev za takozvanu „nultu“ kontrolu. Ona se sprovodi kako bi se sagledalo interesovanje poljopriverednih proizvođača i njihova opredeljenost za vrstu ulaganja na osnovu koje će Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu odrediti obim sredstava i prioritete u finansiranju projekata u ovoj godini.

„Nultu“ kontrolu, na osnovu podnetih zahteva, na terenu neposredno će sprovoditi ovlašćeni službenici pokrajinske Poljoprivredno savetodavno-stručne službe. Posebna pažnja biće usmerana na četiri konkursa koja su u priremi, a odnose se na investicije u protivgradnu zaštitu, stubove i žicu za podizanje i ograđivanje vinogarda, nabavku „anti frost“ sistema protiv smrzavanja za voćnjake kao i opreme i sistema za navodnjavanje…

Službenici PSS „nultu“ kontrolu istovremeno će iskoristiti da ispitaju zainteresovanost mladih poljoprivrednika za pokretanje proizvodnje u ruralnim  sredinama. Posebno se to odnosi na podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze, hmelja, plastenika za povrće, cveće kao i rasadničku proizvodnju.

B.K.

                                  

Komentari