Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu sufinansira investicije odbrane voćnjaka i vinograda od vremenskih nepogoda

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, raspisao je konkurs za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini, za čega je opredeljeno 85.000.000 dinara. Bespovratna sredstva do 60 odsto od prihvatljivih troškova investicije po ovom konkursu namenjena su za nabavku mreže, stubova i elemenata za podizanje protivgrade zaštite, žice za ograđivanje parcele, zatim sistema protiv smrzavanja “anti-frost”. Žene, mlađe od 40 godina i one koji žive na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi mogu da računaju na bespovratna sredstva 70 odsto od prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 7.300.000, a minimalan 155.000 dinara. U razmatranje će biti uzeti i zahtevi čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 259.000 dinara bez PDV-a.

U konkursu je navedeno da podnosilac prijave stiče pravo na sufinansiranje investicije pod uslovom da u registru ima upisano do 1,99 hektara jagodastog ili 4,99 hektara ostalog voća. Za podizanje stubova za zasade hmelja i vinove loze pravo na subvencije moći će da ostvare samo poljoprivrednici sa prijavljenom površinom zasada do najviše 10 hektara.

B.K.

Komentari