Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu  produžio konkursni rok, prijave 17. i 18. jula

 Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu je raspisao je  produženi prvi konkursni rok za upis na studenata na prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2023./24. godini. Broj slobodnih mesta za upis studenata je ukupno 374, od kojih su 232 čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 142 samofinansirajućih mesta. 

        Kandidati se izjašnjavaju iz kog predmeta žele da polažu prijemni ispit

Broj slobodnih mesta za pojedine stujske programe je: ratarstvo i povrtarstvo – 42 na budžetu, 23 samofinansirajuća; animalna proizvodnja – 38 na budžetu;  voćarstvo, vinogradarstvo i hortikultura – 48 na budžetu, 17 samofinansirajućih; fitomedicina – četiri na budžetu, 23 samofinansirajuća; poljoprivredna tehnika i informacioni sistemi – devet na budžetu;  uređenje, korišćenje i zaštita voda – 16 na budžetu, 10 samofinansirajućih; agroekonomija – 48 budžetskih, 39 samofinansirajućih;  pejzažna arhitektura – 11 budžetskih I organska poljoprivreda 16 budžetskih i 30 samofinansirajućih mesta.

Prijavljivanje kandidata je 17. i 18. a polaganje prijemnog ispita je 19. jula.

B. K.