Ponuda za zakup 7.366 hektara državnog zemljišta u opštini Zrenjanin

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede ponudila je u zakup 7.366 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Zrenjanin. Zakup 1.121 jedinica površine daje se na 15 godina, a 38 na jednu. U ponudi je najviše pašnjaka, 3.440 hektara, oko 2.000 njiva, a 980 hektara su livade.

Ponude za javno nadmetanje dostavljaju se elektronskim putem, kroz apikaciju Digitalno javno nadmetanje. Na konkursu mogu učestvovati sva zainteresovana fizička i pravna lica, a uslov je da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Prijave za konkurs primaju se zaključno sa 16. junom.

B.K.