Popis divljih deponija, pa sredstva od države za njihovo uklanjanje

Ministarstvo zaštite životne sredine uskoro bi trebalo da raspiše konkurs za dodelu sredstava gradovima i opštinama za čišćenje i uklanjanje divljih deponija na svojim područjima, to je najavila ministarka Irena Vujović dodajući da će krajem godine početi i izgradnja regionalnih reciklažnih centara.

Resorna ministarka je objasnila da je ministarstvo od lokalnih samouprava prvo tražilo da popišu divlje deponije, kako bi se dobila kompletna slika ovog problema. Jedan od uslova za dobijanje podrške na ovom konkursu biće da na gradskim deponijama postoje kapaciteti gde bi otpad sa divljih deponija mogao da se smesti.

Vujovićeva je takođe najavila da će se sanirati mesta na kojima su bile deponije i revitalizovati zemljišta koja se neretko nalaze u samom centru grada. Ministarka isto tako, ukazuje da se, u rešavanju problema čvrstog otpada, paralelno deluje na nekoliko koloseka kao i da se mnogo očekuje od regionalnih reciklažnih centara. Početak njihove izgradnje planiran je za kraj godine uz pomoć kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.

B.K.

Komentari