Poreska uprava: Obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i dostavljanjem rešenja za poljoprivrednike

Foto: Pixabay

Poreska uprava je izvršila obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2023. godinu, za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa i u toku je masovna štampa i dostavljanje rešenja.

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje propisane su članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iste iznose:

– za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje 24%

– za obavezno zdravstveno osiguranje 10,3%.

Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2023. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje).

Izvor: Poreska uprava