PORUKE SA 23. SAVETOVANJE POVRTARA: Zadruge-kooperative po modelu EU spas za male proizvođače

U Novom Sadu održano je  23.Savetovanje povratra čiji je organizator Vojvođansko društvo povrtara zajedno sa Akademijskim odborom za selo Srpske akademije nauka.

„Svedoci da sve veći broj malih proizvođača ne može pod ovim uslovima da opstane na tržištu sa sopstvenom proizvodnjom, veliki broj njih napušta ovu proizvodnju i seli se u ratarstvo. Značajnih problema imaju i srednji proizvođači zbog ekstremno skupog potrošnog i repro materijala. Ali  pre svega goriva, gasa, energenata i žive radne snage koje nema ni za lek“, rekao je prof dr Žarko Ilin.

Jedinu mogućnost da mali povrtario opstanu Ilin vidi u zadrugama -kooperativama.

„Malim proizvođačima sa hektar, dva- tri, u ratarsko-povrtarskom plodoredu savetujem da organizuju sopstvene zadruge po modelu kooperativa u Evropskoj uniji. Tamo svaka kooperativa ima po 3.000 članova, po jedan hektar to je tri hiljade hektara. Na toj površini vi možete da rasporedite 30 vrsta povrća, odabranih, adaptibilnih standarnih sorti. Tako imate horizontalnu povezanost, ali ostvarujete i vertikalnu, pa se ne pojavljujete kao pojedinac na zelenoj pijaci gde će se prodati 50-100-150 kilograma povrća dnevno, nego ćete kao celina imati mogućnost da birate tržišta po modelu Italije, Španije, Holandije“, istakao je prof. Ilin.

B. K.