Premija za mleko i dalje sedam dinara za litar

Gazdinstvima 40 odsto regresa troškova skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnim skladištima

Usvojenom Vladinom uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u ovoj godini Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, za direktna plaćanja na raspolaganju će imati nešto manje od 25 milijardi dinara. Sredstva su namenjena za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju 9.779.972.800 dinara kao i tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja za čega je izdvojeno 3.500.000.000 dinara.

Sledstveno uredbi registrovana poljoprivredna gazdinstva moći će, kao i lane, da apliciraju za dobijanje subvencija (5.200 dinara hektar) za biljnu proizvodnju, najviše do 20 hektara. Gazdinstva imaju pravo i na 40 odsto regresa troškova skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnim skladištima.

Stočari opredeljeni za mlečno govedarstvo i dalje će dobijati premiju za isporučeno mleko nekoj od ovlašćenih mlekara, sedam dinara po litru mleka. Sleduju im i subvencije za  priplodne mlečne krave 25.000 dinara po grlu, krave dojilje, priplodne tovne krave i bikove 40.000 i tov junadi  15.000 dinara po grlu.

Proizvođači svinja i ove godine moći će da računaju  na podsticaje za priplodne krmače i nerastove 15.000 dinara po grlu. Takođe im ostaju i subvencije 1.000 dinara po grlu za svako utovljeno grlo predato nekoj od ovlašćenih klanica. Stočarima opredeljenim za uzgajanje koza, jarčeva i priplodnih ovnova podsticaji će i dalje biti 7.000 dinara po grlu. Za jagnjad i jarad u tovu proizvođačima pripadaju subvencije 2.000 dinara po grlu. Pčelari će i ove godine moći da računaju do 800 dinara po košnici.

Za autohtone rase goveda, ovaca, koza, svinja i živine proizvođačima pripada veći iznos podsticaja. On će se određivati srazmerno broju grla i teritorijalnoj pripadnosti vlasnika životinja.

Podsticaji su predviđeni i za živinarsku proizvodnju.Za roditeljske kokoške teškog tipa živinari će moći da dobiju 60, a lakog 100 dinara po grlu. Za roditeljske ćurke isplaćivaće se podsticaji 300 dinara po grlu. 

B.K.  

Podsticaj za ribare
Uredbom su previđeni i podsticaji  za proizvođače ribe čiji je materijalni položaj poslednjih godina sve teži. Vlasnici ribnjaka za priplodne matice ribe šarana dobijaće 500, a pastrmke 300 dinara po proizvedenom grlu. Takođe im za proizvodnju konzumne ribe sleduje deset dinara po kilogramu.
B.K.