Pripreme za IPARD 3 program: Za investcije u ribarstvu 1.3 miliona evra

Uvođenje ribarstva u IPARD 3 program, koji će se primenjivati od 2.023 godine, izuzetno je važno jer može doprineti ublažavanju postojećih problema u ovom sektoru., poruka je sa radionice o IPARD 3 programu održanoj u Somboru, u Regionalnoj privrednoj komori  u saradnji sa Klasterom akvakulture „Naša riba“ iz Zrenjanina.

Podrška  se odnosi u prvom redu na angažovanje postojećih potencijala  kao i investicije u ribarstvo vredne 1,3 miliona evra.  To je, kako je naglašeno na radionici, značajna finansijska  podrška  koja će , osim  razvijanja potencijala  u ribarstvu, doprneti  i iskorišćenosti neplodnog zemljišta i vodnih resursa, preneo je Agrosmart.

B. K.