PRODUKTNA BERZA: Blagi porast cena žitarica

Usled uskršnjih  praznika, skraćena radna nedelja očekivano je donela manje aktivnosti na robno-berzanskom tržištu na novosadskoj Produktnoj berzi. Na tržištu žitarica nastavljen je pozitivan cenovni trend, dok sojino zrno izostaje iz trgovanja. Prometovano je svega 725 tona robe, čija finansijska vrednost iznosi 20.023.250 dinara.

Početkom nedelje tražnje za veštački sušenim kukuruzom nije bilo, a ponuda se kretala u opsegu od 24 do 24,50 dinara za kilogram bez PDV-a. U drugoj polovini  nedelje zabeležene su ponude na nižem cenovnom nivou, što je rezultiralo zaključenjem ugovora. Kukuruzom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 23,50 dinara za kilogram bez PDV-a (25,85  sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. Sa druge strane, interesovanje kupaca bilo je  više usmereno na kukuruz sa povećanim procentom vlage. Berzanski ugovori za kukuruz sa vlagom do 16 odsto zaključeni su u cenovnom rasponu od 23 do 23,60 dinara za kilogram bez PDV-a. U odnosu na prošlu nedelju cena vlažnijeg kukuruza viša je za  šest odsto, dok je cena suvog gotovo bez promene.

Kada je reč o pšenici, više aktivnosti bilo je na strani ponude, dok je tražnja bila slabija i na nižem cenovnom nivou. Pored pšenice sa nižim parametrima kvaliteta sa proteinom 11 -11,5, i kod kupaca i kod prodavaca bilo je interesovanja za trgovinu kvalitetnijom pšenicom, sa  minimalnim procentom proteina 14%. Ponuda  se kretala  u širokom cenovnom rasponu, od 24 do 26 dinara za kilogram bez PDV-a. Berzanski ugovori zaključeni su u opsegu od 25 do 26 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponder cena iznosi 25,33 dinara za kilkogram bez PDV-a ( 27,86 sa PDV-om), što je statistički posmatrano, rast od 2,71 odsto.

Na tržištu soje nije bilo bitnijih promena. Iako se nije beležilo veće cenovno odstupanje između ponude i tražnje, slaba aktivnost učesnika na obe strane, uticala je na izostanak sojinog zrna iz trgovanja. Ponuda se uglavnom kretala od 56 do 56,50 dinara za kilogram bez PDV-a, uz obračun kvaliteta, dok su kupci bili na nivou od 55 do 56  dinara za kilogram bez PDV-a na paritetu FCA, odnosno 56,50 dinara za kiologram bez PDV-a, na paritetu CPT kupac, uz obračun kvaliteta.

Od ostalih roba, trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33% proteina po 38,60 dinara za kilogram bez PDV-a.

B. K.