PRODUKTNA BERZA: Cena kukuruza u padu, pšenica 23 dinara

Već šestu nedelju za redom kukuruz je dominantna kultura u trgovanju, čineći 55 odsto ukupnog nedeljnog prometa. Posle dužeg perioda rasta cena, primetan je blaži pad cene kukuruz, dok su soje i pšenice nastavile da rastu. Prometovano 1.51 tona robe, 48,21 odsto manje nego prethodne nedelje, a ukupna finansijska vrednost prometa iznosila 45.890.750 dinara.

Tržište kukuruza je bilo mirno, budući da su kupci bili suzdržani u iščekivanju dešavanja na svetskim berzama. Cela nedelje protekla je bez većih dešavanja na tržištu, uz slabu aktivnost učesnika.

Kukuruzom se  trgovalo u cenovnom rasponu od 20 do 20,50 dinara za kilogram bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 20,24 dinara za kilogram bez PDV-a (22,26  sa PDV-om), što je u odnosu na prethodnu sedmicu primetan blaži pad od 0,23 odsto. U toku nedelje trgovalo se i na partetu CPT luka u cenovnom rasponu od 21  do 21,10 dinara za kilogram bez PDV-a.

Tržište pšenice je  bilo mirno. Početkom nedelje ponuda je bila nešto veća od tražnje, da bi u drugoj polovini sedmice tražnja bila izraženija od ponude. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 22,50 do 23,50 dinara za kilogram bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je22,99 dinara za kilogram bez PDV-a (25,29  sa PDV-om), što je u odnosu na prošlonedeljnu ponder cenu primetan blaži rast od 0,36 odsto. Pšenica je ove nedelje činila 20 odsto ukupnog nedeljnog prometa.

I tržište soje je  beležilo veoma slabu aktivnost učesnika. Ponuda je bila izuzetno slaba, a nekim danima je čak i potpuno izostajala. Tek krajem sedmice došlo je do povećanja ponude u odnosu na prethodne dane. Sojinim zrnom trgovalo se na jedinstvenom cenovnom nivou od 67 dinara za kilogfram bez PDV-a (73,70  sa PDV-om) uz obračun kvaliteta, što je ujedno bila i ponder cena. U odnosu na sedam dana ranije, primetan je rast cene od 3,21 odsto.

Kada je u pitanju tržište sačmi, ove nedelje trgovalo se sojinom sačmom sa 44 odsto proteina po ceni od 77,50 dinara za kilogram bez PDV-a, dok je suncokretova sačma sa 33 odsto proteina prometovana po ceni od 31 dinara za kilogram bez PDV-a. Suncokretova sačma prometovana je i na paritetu CPT kupac po ceni od 32,50 dinara za  kilogeram bez PDV-a.

Ponuda stočnog ječma ove  bila je slaba i na višem cenovnom nivou od tražnje. Zaključen je jedanberzanski ugovor za stočni ječam sa hektolitarskom masom 60 kg po ceni od 18  dinara za kilogram bez PDV-a. Poslednjeg radnog dana zabeležena je i prva ponuda stočnog ječma novog roda sa hektolitrom minimum 63 kg u manjim količinama po ceni od 18,50 dinara za kilogram bez PDV-a.   

B. K.