Produktna berza: Kilogram pšenice novog roda 20,8-21 dinar

Protekle nedelje na novosadskoj Produktnoj berzi ukupan promet iznosio je 2.774 tona robe, što je pad za petinu, a ostvarena finasijska vrednost 85,5 miliona dinara, manje gotovo za četvrtinu vrednosti predhodnog perioda, navodi se u nedeljnom izveštaju Produktne berze.

Zaključeni su prvi ugovor za pšenicu roda 2021. godine u cenovnom rasponu od 20,8 do 21 dinar po kilogramu bez PDV-a, što je međugodišnji rast od 19,4 posto. Radi se o pšenici sa minimumom 12 procenata proteina i klauzulom “gratis lager” do kraja jula. Primetno je da je bilo odsustvo tražnje za pšenicom prošlogodišnjeg roda, a ponuda se kretala na nivou cene 24 dinara.

Ugovori za kukuruz realizovani su u cenovnom rasponu od 25 do 25,2 dinara za kilogram bez PDV-a sa preuzimanjem robe tokom jula, a ponderisana cena iznosila je 25,03 dinara.

Za razliku od početka kada je cena ječma imala uzlazni trend i ugovori realizovani za 20,3 dinara po kilogramu bez PDV-a, već krajem sedmice usledio je pad cene do 19,6 dinara.

Zanimljivo je da u poslednjih sedam dana nije registrovan ni jedan kupoprodajni ugovor za soju, usled nedostatka tražnje.

B.K.

Komentari