PRODUKTNA BERZA: Kukuruz najtraženiji, slaba ponuda pšenice

Tokom protekle nedelje preko Produktne berze prometovano je 2,200 tona robe, za 25,14odsto manje nego prethodne nedelje. Finansijski promet bio je manji za 20,1 odsto i iznosio je ukupno 61.672.500 dinara. Cene kukuruza i pšenice nastavile su rast, dok je soja imala silazni  cenovni trend cene..

Najviše se trgovalo kukuruzom, zauzeo je primarno mesto u trgovanju, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 50 odsto, a najviše interesovanja kupci su pokazali za kukuruz sa analizom na aflatoksin. Kukuruzom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 17,60 dinara za kilogram bez PDV-a (19,36  sa PDV-om) što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na sedam dana ranije, primetan je cenovni rast od 1,41%. Trgovalo se i kukuruzom sa preuzimanjem do 29. 2. 2024. godine po ceni od 18 dinara za kilogram bez PDV-a, a zaključen je i robno-berzanski ugovor na paritetu CPT luka po ceni od 18,50 dinara za kilogram bez PDV-a.

Kada se radi o pšenici tokom čitave nedelje tražnja je bila veća od ponude, koja je bila izuzetno slaba. U ukupnom obimu prometa  pšenica je učestvovala sa 27 odsto.Žitom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,20 do 24 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,86 dinara za kilkogram bez PDV-a (25,14 sa PDV-om), pa je u odnosu na proteklu nedelje zabeležen rast cene. Budući da se tokom cele sedmice najviše trgovalo pšenicom sa višim parametrima kvaliteta, rast cene iznosio je 10,7 odsto. Trgovalo se takođe i pšenicom sa hektolitrom 72 kg po ceni od 18,30 dinara za kilogram bez PDV-a, kao i pšenicom na paritetu CPT kupac sa plaćanjem po isporuci po ceni od 24,71 dinara za kilogram bez PDV-a.

Na tržištu soje tokom čitave nedelje nije zabeležena veća aktivnost učesnika, a odnos ponude i tražnje bio je uravnotežen. Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 53,50 do 55 dinara za kilogram bez PDV-a uz obračun kvaliteta, pri čemu je bio primetan pad cene.. Ponder cena iznosila je 53,84 dinara za kilogram bez PDV-a (59,23  sa PDV-om), što je pad cene od 1,39 odsto. Od ukupnog obima prometa soja je činila 18 odsto.

Tržište stočnog ječma bilo je mirno, a zaključen je jedan robno – berzanski ugovorza stočni ječam sa hektolitrom 60kg po ceni od 16,90 dinara za kilogram bez PDV-a (18,59  sa PDV-om).

B. K.