PRODUKTNA BERZA: Kukuruz sve jeftiniji, cena do 17 dinara

Tokom  protekle nedelje na Produktnoj berzi u Novom Sadu prometovano  je 2.379 tona robe, finansijske vrednosti 59.663.530 dinara. Količinski obim prometa bio je povećan u odnosu na prethodnu sedmicu za 69,9 odstp.  Primarna kultura u trgovanju bio je kukuruz, a cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativan cenovni trend.

Prošlonedeljna povećana tražnja  na tržištu kukuruza nastavila se. Krajem nedelje došlo je do povećanja ponude, pa je bila primetna veća aktivnost i na strani ponude od tražnje. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 16,50 do 17  dinara za kilogram bez PDV-a. Ponder cena je iznosila 16,63 dinara za kilogram bez PDV-a (18,29 sa PDV-om), što predstavlja cenovni pad od 3,02 procenta.

Za razliku od prethodne nedelje kada je pšenica izostala iz trgovanja, ove je došlo je do povećanja aktivnosti na tržištu. Prvog radnog dana tražnja je bila primetno veća od ponude, a tokom svih pet dana ostala slabija od tražnje. Pšenicom se trgovalo u cenovnom opsegu od 19,10 do 20,80 dinara za kilogram bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 19,35 dinara za kilogram bez PDV-a (21,3 sa PDV-om). U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 23 odsto udela.

Na tržištu soje nije bilo većih aktivnosti. Cenovni raskorak između ponude i tražnje dodatno je otežavao zaključenje berzanskih ugovora. Sojinim zrnom trgovalo se u cenovnom rasponu od 52 do 52,50 dinara za kilopgram bez PDV-a uz obračunkvaliteta. Ponder cena iznosila je 52,17 dinara za kilogram bez PDV-a (57,38  sa PDV-om). U odnosu na prošlonedeljnu cenu, cena je bila niža za 2,49 procenata.

Na tržištu đubriva tokom ove nedelje došlo je do povećanja aktivnosti. Trgovalo se UREOM po ceni od 48,65 do 49,48 dinara za kilogram bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja, a prometovana je i UREA na paritetu CPT kupac po ceni od 49,78 do 50,00 dinara za kilogram bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za AN po ceni od 38,19 dinara za kilogram bez PDV-a.

Za suncokretovu sačmu sa 33% proteina, zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 29 dinara za kilogram bez PDV-a.Od ostalih roba, zaključen je i jedan ugovor za stočni ječam sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 17 dinara za kilogram bez PDV-a.

B. K.