PRODUKTNA BERZA: Najviše se trgovalo pšenicom

Skraćena radna nedelja za nama zbog praznika bila je izuzetno mirna, pri čemu je primetno bilo odsustvo učesnika na novosadskoj Produktnoj berzi. Za tri radna dana u Novoj godini prometovano je 100 tona robe ukupne finansijske vrednosti 2.090.000 dinara.

Trgovalo se uglavnom pšenicom dok je tržište kukuruza je tokom sva tri dana bilo izuzetno mirno.Nudio se i potraživao kukuruz sa analizom na aflatoksin, ali zbog razlike u paritetu i ceni tražene i nuđene robe nije došlo do zaključenja berzanskih ugovora.

Pšenica je jedina kultura za koju je zaključen robno – berzanski ugovor, iako ni na tržištu pšenice nije bilo veće aktivnosti. Kupci su potraživali pšenicu sa 11 do 12 odsto proteina, dok se u ponudi najčešće nalazila pšenica sa višim parametrima kvaliteta.Berzanski ugovor zaključen je prvog radnog dana za pšenicu sa proteinom minimum 11% po ceni od 19 dinara za kilogarm bez PDV-a (20,90  sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prošlonedeljnu, cena je bila niža za 1,81 odsto.

Na tržištu soje zabeležena je izuzetno slaba aktivnost , pri čemu je tražnja bila izražena na paritetu CPT kupac. Do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.

B. K.