PRODUKTNA BERZA: Osetan pad prometa, cene miruju

Protekle nedelje na novosadskoj Produktnoj berzi primetna je bila slabija aktivnost učesnika na robno-berzanskom tržištu u odnosu na prethodnu nedelju. Ukupan obim prometa bio je manji za 63 odsto, iznosio je 1.499 tona robe,  a finansijska vrednost 34.803.470 dinara.

Za razliku od prethodne nedelje, kada je tržište kukuruza bilo izuzetno mirno, ove je zabeležena povećana aktivnost. Kukuruz je bio primarna poljoprivredna kultura u trgovanju sa čak 75 odsto u ukupnom obimu prometa. Trgovalo se u cenovnom rasponu od 15,70 do 16,20 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16,15 dinara za kilopgram bez PDV-a (17,76  sa PDV-om),  u odnosu na sedam dana ranije primetan je uzlazni trend cene od 6,54 odsato. Prometovan je i kukuruz sa vlagom do 16% po ceni od 15,80 dinara za kilogfram bez PDV-a, a trgovalo se i starim rodom kukuruza u  rasponu od 15,50 do 16,30 dinara za kilogram bez PDV-a u zavisnosti od pariteta.

Slaba prošlonedeljna aktivnost na tržištu pšenice nastavila se i tokom ove nedelje. Bila je primetna nešto veća ponuda pšenice u Banatu, dok je tražnja bila izražena na paritetu Bačke. Odnos ponude i tražnje je tokom ostatka nedelje bio ujednačen, a krajem  iskazana je veća tražnja za pšenicom sa višim parametrima kvaliteta, kao i za stočnom pšenicom. Berzanski ugovor zaključen je na cenovnom nivou od 20 dinara za kilogram bez PDV-a (22  sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu.

Na tržištu soje  bila je primetna nešto slabija tražnja u odnosu na ponudu, koja je bila na višem cenovnom nivou. Sojino zrno je u ukupnom obimu prometa učestvovalo udelom od 13 odsto. Sojom se trgovalo u cenovnom rasponu od 45,50 do 46 dinara za kilogram bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 45,74 dinara za kilogram bez PDV-a (50,31 sa PDV-om). U odnosu na prošlu nedelju primetan je blaži cenovni pad.

Nakon dve sedmice mirovanja, na tržištu stočnog ječma ove nedelje je došlo do zaključenja robno-berzanskih ugovora. Ječmom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 15,30 dinara za kilogram bez PDV-a (16,83 sa PDV-om). U ponudi se našao i stočni ječam sa hektolitrom manjim od 62 kg, ali se njime nije trgovalo.

Od ostalih roba, trgovalo se u manjim količinama mineralnim đubrivom u formulaciji MAP 12:52, ruskim, u pakovanju 600/1 na paritetu CPT kupac po ceni od 83,21 dinara za kilogram bez PDV-a (91,53  sa PDV-om).

B. K.