PRODUKTNA BERZA: Pad tražnje za žitaricama

Protekle nedelje ukupan promet na novosadskoj Produktnoj berzi iznosio je 3.380 tona, a finansijska vrednost 126.934,00 dinara. U strukturi prometa dominantno mesto zauzima kukuruz sa prometovanom količinom od 2.350 tona. Bez obzira na ovakvu okolnost, primetna je smanjena aktivnost robno-berzanskih učesnika za kupovinom ove žitarice. Berzanski ugovori na paritetu CPT luka sa isporukom robe do 28. februara, zaključeni su po ceni od 25,50 , dok su na FCA realizovani u cenovnom rasponu od 25,20  do 25,50 dinara za kilogram bez PDV-a sa klauzulom „gratis lager“ do 30. maja 2022. godine.

Nakon osetnijeg  pada cene u proteklom periodu, pšenica beleži blagu korekciju. Realizacija ugovora kretala se od 30,50 do 30,80 dinara za kilogram bez PDV-a, sa preuzimanjem robe tokom januara/februara. Gnerelno primetna je smanjena ponuda ove žitarice. Osim na domaćem, rast cena zabeležen je i na evropskom i američkom tržištu zbog nepovoljnih vremenskih prilika u Južnoj Americi. Ovakav trend zabeležen je i prateći ostala tržišta, u basenu Crnog mora.

Pad cene sojinog zrna nastavljen je i tokom protekle nedelje. Kupoprodajni ugovori zaključeni su po jedinstvenoj ceni od 71,50 dinara za kilogram bez PDV-a, što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. Trgovalo se isključivo uz obračun kvaliteta. Cenovne promene, u odnosu na prethodnu nedelju, kretale su se u proseku -1,87 posto. Na kraju nedelje, pojačalo se interesovanje za kupovinom ove uljarice od strane domaćih prerađivača i trgovaca. Tražnja na cenovnom nivou od 72 do 72,20 dinara za kilogram bez PDV-a, nije rezultirala zaključenjem berzanskog ugovora usled izostanka ponude.

Ruska UREA, granulisana, pakovanje 500/1, prometovana je po ceni od 103,48 din/kg, a UREA, pakovanje 25/1 za  104,96 dinara za kilogarm bez PDV-a.

B. K.