PRODUKTNA BERZA: Ponuda žitarica veća od tražnje

U odnosu na prethodnu nedelju na nobvosadskoj Produktnoj berzi  zabeležen je veći obim trgovanja. Ukupno je prometovano 1.675 tona robe čija finansijska vrednost iznosi 55.060.750 dinara, što je rast od 174,98  posto u odnosu na sedam dana ranije.

Tokom cele nedelje aktivnost na tržištu kukuruza bila je izražena na strani ponude, dok je interesovanje kupaca za ovom žitaricom bilo slabo. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 23 do 24  dinara za kilogam bez PDVa. Ponder cena iznosi 23,72 dinara za kilogram bez PDV-a ( 26,09  sa PDV-om), što je rast od 0,93 odsto. Ponude kukuruza sa većim procentom vlage ( do 16%) u cenovnom opsegu od 23 do 23,50 dinara za kilogram bez PDV-a nisu naišle na adekvatan odgovor tražnje.

Na tržištu pšenice zebeležena je ponuda većih količina, dok je tražnja bila slaba i na nižem cenovnom nivou. Kako je nedelja odmicala, zabeležene su ponude po nižim cenama, ali i veća aktivnost kupaca što je pozitivno uticalo na obim prometa. U zavisnosti od parametara kvaliteta pšenicom se trgovalo u rasponu od 24 do 26,50 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponder cena iznosi 24,44 dinara za kilogram bez PDV-a ( 26,88 sa PDV-om) što je pad od 3,52 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Kada je reč o soji rod 2022, kupci su izrazili interesovanje za kupovinu manjih lotova u cenovnom rasponu od 55,50 do 57 dinara za kilogram bez PDV-a. S obzirom da je ponuda bila izuzetno slaba, do zaključenja berzanskog ugovora nije došlo. Trgovalo se manjom količinom sojinog zrna rod 2021 po ceni od 56 dinara za kilogram bez PDV-a, uz obračun kvaliteta.

Cena uljane repice niža je za 2,38 % u odnosu na prethodnu nedelju. Ovom uljaricom trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 48,09 dinara za kilogram bez PDV-a (52,90  sa PDV-om) što ujedno predstavlja i ponder cenu.

Od ostalih roba najviše se trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33 procenta proteina po ceni od 38 dinara za kilogram bez PDV-a.

B. K.