PRODUKTNA BERZA: Promet količinski veći, tražnja manja

Protekle nedelje na novosadskoj Produktnioj berzi  svi primarni poljoprivredni proizvodi  nastavili su negativan cenovni trend. Ukupno je trgovano 4.080 tona robe, čija finansijska vrednost dostiže 159.494.500 dinara, što je rast od 70,11 odsto. Iako  je količinski promet veći, na tržištu je, ipak, prisutna slaba tražnja.

Na tržištu kukuruza, i kupci i prodavci su imali manju aktivnost u odnosu na prethodni period. Od početka nedelje bila je prisutna veća ponuda u odnosu na tražnju. Povlačenje kupaca iz berzanskog trgovanja dovelo je do pada cene ove žitarice na nivoe iz jula ove godine. Kukuruzom se početkom nedelje trgovalo po ceni od 32 , da bi usled negativnog cenovnog kretanja, realizovana cena dostigla 31 dinar za kilogram  bez PDV-a. U odnosu na samo sedam dana ranije ovo je pad od 2,72 odsto. Ponder cena iznosi 31,33 dinara za kilogram bez PDV-a (34,47  sa PDV-om). Kada uporedimo sa istim periodom prethodne godine trenutna cena viša za 22% u odnosu na prošlogodišnju.

Pšenica je zadržala primat u trgovanju i tokom ove nedelje. Najviše interesovanja na tržištu bilo je izraženo za hlebno zrno sa većim sadržajem proteina od 13  odsto. U zavisnosti od parametara kvaliteta, pšenicom se trgovalo u širokom cenovnom rasponu, od 32,50 do 34 dinara za kilogram bez PDV-a. Ugovori za pšenicu sa minimum 11,5 posto proteina i preuzimanjem januar/februar zaključeni su po jedinstvenoj ceni od 32,50 dinara za kilogram bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 33,63 dinara za kilogram bez PDV-a (36,99  sa PDV-om). U odnosu na nedelju dana ranije, cena je niža za 2,2%.

Nešto veća aktivnost u odnosu na prethodnu nedelju beleži se na tržištu soje. Od početka nedelje prisutne su cenovne oscilacije ove uljarice,  početkom nedelje ugovori su zaključeni po ceni od 64 dinara za kilogram bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Tokom nedelje, cena je dostigla  prošlonedeljni nivo od 65 dinara  za kilogram, bez PDV-a, ali na kraju ugovori su realizovani po nižim cenama. Ponder cena  iznosi 64,25 dinara bez PDV-a (70,67  sa PDV-om), što je pad od 1,15 odsto.. Ovakav cenovni trend zabeležen je i prethodne godine, kada je usled slabe tražnje, cena ove uljarice beležila pad. Ipak. u odnosu na prethodnu godinu, trenutna cena soje je niža za 11,8%.

Ponude stočnog ječma, sa HL 60kg, po ceni od 34  dinara za kilogram bez PDV-a, nisu naišle na odgovor kupaca tokom ove nedelje.

B. K.

Komentari