PRODUKTNA BERZA: Prvi ugovor za ovogodišnji suncokret 40,85 dinara kilogram!

Nedelju za nama na novosadskoj Produktnoj berzi obeležilo je zaključenje prvog berzanskog ugovora za novi rod kukuruza, kao i za  suncokret ovogodišnjeg roda. Tokom  nedelje  zabeležen je pad obima ukupnog prometa od 4,90 odsto u odnosu na prethodni period, a prometovano  je ukupno 1.998  tona robe, finansijska vrednost  iznosila je 48.111.750 dinara, što je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 24,28 odsto, saopštila je Berza.

Kao i prethodne nedelje, ponovo je najtrgovanija kultura bio kukuruz, zauzimajući  54 odsto  udela u ukupnoj  trgovini.  Početkom  nedelje bila je primetna  slaba  tražnja,  da  bi  sredinom   došlo  do  povećanja  aktivnosti  kako na strani ponude tako i tražnje. Ova zainteresovanost nije dugo potrajala, pa je već krajem nedelje došlo do ponovnog pada aktivnosti. Kukuruzom se trgovalo u  cenovnom rasponu od  17  do 17,30 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 17,11 dinara za kilogram bez PDV-a (18,82 sa PDV-om), što je cenovni pad od 1,20 odsto.  Zaključen je  i prvi ugovor za kukuruz novog roda sa aflatoksinom do 10 ppb-a po ceni od 17,20 dinara za kilogram bez PDV-a, sa isporukom od 1.10. do 30.11.2023.

Na tržištu pšenice došlo je do pada aktivnosti, a odnos između ponude i tražnje bio je promenljiv. Pšenicom se trgovalo na jednistvenom cenovnom nivou od 20 do 22 dinara za kilogram bez PDV-a (22 sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, primetan je cenovni pad od 0,92 odsto. Trgovalo se takođe i pšenicom na paritetu CPT kupac po ceni  od  21  dinara za kilogram bez PDV-a.

Na tržištu soje bila je primetna slabija tražnja kao i ponuda. Sojinim zrnom se trgovalo po ceni od 55,50 (uz obračun kvaliteta) do 56 dinara za kilogram bez PDV-a (bez obračuna kvaliteta). Ponder  cena iznosila je 55,63 dinara za kilogram bez PDV-a (61,19 sa PDV-om).

Od ostalih roba zaključen je prvi berzanski ugovor za novi rod suncokreta na paritetu CPT kupac uz plaćanje odmah po isporuci po ceni od 40,85 dinara za kilogram bez PDV-a (44,94  sa PDV-om).

Trgovalo se takođe i mineralnim đubrivom u formulaciji NPK 16:16:16 po ceni od 55,25 din/kg bez PDV-a (60,78 din/kg sa PDV-om).

B. K.