PRODUKTNA BERZA: Pšenica novog roda najtraženija, cena 20,50 – 21 dinar za kilogram

Za razliku od prethodne nedelje, kada je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju , ove sedmice došlo je do pada aktivnosti. Prometovano je ukupno 275 tona kukuruza, čak 91,49 odsto manje u odnosu na sedam dana ranije.

Cena kukuruza beležila je pad kako je nedelja odmicala, a njime se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,50 do 18,80 dinara za kilogram bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 18,07 dinara za kilogram bez PDV-a (19,88  sa PDV-om), pa je statistički cena bila niža u odnosu na prošlonedeljnu za 4,5 procenta. U ponudi se  našao i kukuruz novog roda sa analizom na aflatoksin do 20 ppb po ceni od 17 dinara za kiograma bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa kukuruz je učestvovao sa 6 odsto udela.

Najveći količinski promet zabeležen je na tržištu pšenice, gde je novi rod činio 72 odsto ukupnog nedeljnog prometa. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,50 do 21  dinara za kilogram bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 20,90 dinara za kilogram bez PDV-a (22,99  sa PDV-om), te je primetan negativni trend cene od 0,48 odnosu u odnosu na prethodnu nedelju. Pšenica je prometovana i na paritetu CPT kupac po ceni od 21 dinara za kilogram bez PDV-a, a zaključen je i jedan berzanski ugovor za stočnu pšenicu sa hektolitarskom masom 73kg po ceni od 20 dinara za kilogram bez PDV-a.

Na tržištu soje ni ove sedmice nije bilo značajnijih promena, a aktivnost je bila tek blago povećana u odnosu na prethodnu nedelju. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 61,80 do 62 dinara za kilogram bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 61,90 dinara za kilogram bez PDV-a (68,09 sa PDV-om), pa je u odnosu na prethodnu nedelju primetan pad cene od 1,75%.

Kada je u pitanju uljana repica, primetna je bila nešto slabija ponuda. Realizacije su ostvarene  u cenovnom rasponu od 50,91 do 52,20 dinara za kilogram bez PDV-a (435 do 446 €/t bez PDV-a). Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 51,97 dinara za kilogram bez PDV-a (444 €/t bez PDV-a).

Na tržištu stočnog ječma primetan je znatan pad aktivnosti u odnosu na početak žetve. I ponuda i tražnja  bile su slabe i usmerene na manje količine, što se manifestovalo kroz izostanak zaključenja berzanskih ugovora.

B. K.