PRODUKTNA BERZA: Pšenica od  21,60 do 24,50 dinara za kilogram

Već treću nedelju zaredom pšenica zauzima primarno mesto u trgovanju na novosadskoj Produktnoj berzi. Pad cena prisutan je i dalje kod svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ukupno je prometovano 3.980 tona robe, što je rast od 38,48 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a finansijska vrednost  iznosila je 117.364.500 dinara.

Na tržištu kukuruza tokom cele nedelje bila je povećana aktivnost na strani ponude, dok je tražnja bila slaba, da bi krajem nedelje potpuno izostala. U zavisnosti od kvaliteta i pariteta prodaje kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 22 do 22,80 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponder cena iznosi 22,44 din/kg bez PDV-a (24,68  sa PDV-om). Početkom nedelje trgovalo se u manjim količinama i vlažnijim kukuruzom do 16 odsto vlage na cenovnom nivou od 21,50 dinara za kilogram bez PDV-a (23,65 sa PDV-om).

Kao i prethodne nedelje, pšenica je ponovo bila najtrgovanija poljoprivredna kultura. Tražnja je i dalje najviše usmerena na pšenicu sa slabijim proteinom, dok se u ponudi najčešće nalazila  sa višim parametrima kvaliteta. Berzanski ugovori za pšenicu zaključeni su u cenovnom opsegu od 21,60 do 24,50 dinara za kilogram bez PDV-a . Ponder cena iznosi 22,25 dinara za kilogram bez PDV-a (24,47 sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, beleži se pad  cene od 0,38 procenata.

Za razliku od prethodne nedelje, kada je tržište soje bilo dosta mirno, ove nedelje je došlo do zaključenja više berzanskih ugovora. Aktivnost nije bila velika na strani ponude, a kada se radi o tražnji, tržište je bilo nešto aktivnije početkom nedelje, da bi poslednjih radnih dana  došlo do mirovanja. Sojom se trgovalo u cenovnom rasponu od 56,50 do 57 dinara za kilogram bez PDV-a uz obračun kvaliteta, a ponder cena je bila 56,90 din/kg bez PDV-a (62,60 sa PDV-om).

Stočnim ječmom sa hektolitrom 56 kg trgovalo se po ceni od 21,60 dinara za kilogram bez PDV-a (odnosno 23,76  sa PDV-om).

B. K.