PRODUKTNA BERZA: Rast cena kukuruza i pšenice, soje u padu

Protekle nedelja preko novosadske Produktne berze  prometovano 4.525 tona robe finansijske vrednosti 109.140.500 dinara. Za razliku od prethodne dve nedelje, kada je najtrgovanija kultura bila pšenica, ovog puta kukuruz je zauzeo primarno mesto u trgovanju. Cena kukuruza i pšenice i dalje je u porastu, dok je cena soje zabeležila manji pad u odnosu na prethodnu nedelju.

Prošlonedeljna slaba ponuda kukuruza bila je primetna nakon čega je došlo do povećanja aktivnosti učesnika na tržištu kako na strani ponude, tako tražnje, ali je ona pretežno bila usmerena na paritet luke. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17 do 17,50 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 17,31 dinara za kilogram bez PDV-a (19,04 sa PDV-om), pa je cena u odnosu na prethodnu sedmicu zabeležila rast od 0,91 odsto. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za kukuruz rod 2022. godine na paritetu CPT kupac po ceni od 18,20 dinara za kilogram bez PDV-a. Kukuruz je   bio najtrgovanija žitarica sa 71 odsto ukupnog nedeljnog prometa.

Ponuda na tržištu pšenice bila je slaba, dok je nekim danima gotovo potpuno izostajala. Sa druge strane, primetna je bila pojačana tražnja koja je mahom bila usmerena na pšenicu sa 12 i 13 procenatra proteina. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19 do 20 dinara za kilogram bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 19,54 dinara za kilogram bez PDV-a (21,49  sa PDV-om).Iako je tržište bilo mirno, u odnosu na proteklu nedelju primetan je rast cene od 1,53%.

Trgovalo se i stočnom pšenicom po ceni od 18,50 dinara za kilogram bez PDV-a, ali i pšenicom sa 14 prcenata proteina po ceni od 24 dinara za kilogram bez PDV-a. Pšenica je činila 17 odsto  nedeljnog prometa.

Na tržištu soje je tokom  nedelje bila primetna slaba aktivnost učesnika. Sojinim zrnom trgovalo se u cenovnom rasponu od 54  do 55  dinara za kilogram bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 54,62 dinara za kilogram bez PDV-a (60,08  sa PDV-om), što je u odnosu na sedam dana ranije pad cene od 0,69 odsto. U ukupnom obimu prometa soja je učestvovala sa 10 odsto.

Od ostalih roba, trgovalo se još i stočnim ječmom sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 16,20 dinarea za kilogram bez PDV-a.

 B.K.