PRODUKTNA BERZA: Tržište miruje, slaba ponuda žitarica

Minule nedelje na novosadskoj Produktnoj berzi ukupan promet iznosio je 1.650 tona , dok je finansijska vrednost bila 75.893.250 dinara.

Na tržištu kukuruza nije došlo do većih cenovnih oscilacija. Slaba ponuda ove žitarice i dalje je prisutna na tržištu. Za promptnu isporuku trgovalo se u cenovnom rasponu od 32,50 do 32,80 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponderisana cena iznosi 32,74 dinara za kilogram bez PDV-a, što predstavlja minimalni rast od 0,12% u odnosu na prethodnu nedelju. Bila je primetna veća tražnja za kukuruzom sa povišenim procentom vlage, koji se tokom nedelje trgovao u cenovnom rasponu od 31,50 do 31,90 dinara za kilogram bez PDV-a.

Za razliku od prethodne nedelje, kada je pšenica bila najtrgovanija berzanska roba, ove nedelje došlo je do smirivanja traženja i blagog snižavanja cene.Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 34,70 do 35,50 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponuda ove žitarice tokom nedelje kretala se i na višim cenovnim nivoima do 36 dinara za kilogram bez PDV-a, ali kupaca nije bilo. Ponderisana cena je 35,09 dinara za kilogram bez PDV-a, što predstavlja pad cene od 0,47 posto.

Kod soje kupci i prodavci bili su na različitim cenovnim nivoima, što je dovelo do zaključenja samo dva berzanska ugovora u cenovnom rasponu od 82 do 82,50 dinara za kilogram bez PDV-a.Ponder cena z iznosi 82,33 dinara za kilogram bez PDV-a, što je pad od 0,29%.

Ugovori za stočni ječam realizovani su po jedinstvenoj ceni od 36 dinara za kilogram bez PDV-a.

Suncokretova sačma beleži pad cene u odnosu na prethodni period, a trgovana se odvijala u cenovnom rasponu od 44 do 44,60 dinara za kilogram bez PDV-a.

Ruska „urea“, pakovanje 500/1, trgovana je po ceni od 900 evra za tonu.

B. K.