Program EU PRO Plus: Lokalne samouprave da iskoriste fondove EU za bolje upravljajnje zemljištem

Lokalne samouprave u Šumadiji, zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji imaju priliku za dobijanje tehničke pomoći preko javnog poziva programa Evropske unije za lokalni razvoj – EU PRO Plus. Gradovi i opštine korisnice čije prijave budu uspešne, dobiće stručnu podršku u izradi strateških dokumenata za održivi lokalni razvoj.

„Cilj Vlade Srbije jeste da evropska integracija naše zemlje rezultira i ravnomernim regionalnim razvojem, a koheziona politika i strukturni fondovi usmereni su baš na smanjivanje regionalnih nejednakosti i pružanje ravnopravnih uslova za život i razvoj u svim delovima zemlje“, rekla je Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije pozivajući lokalne samouprave da podnesu prijave i iskoriste prilike za jačanje kapaciteta za korišćenje evropskih fondova.

EU PRO Plus će omogućiti opštinama da budu spremnije za promociju ključnih aspekata koji doprinose razvoju njihovih zajednica. A to je ekonomija, ali i upravljanje zemljištem, infrastruktura, obrazovanje, zaštita životne sredine i drugi sektori. Važno je proširiti obim održivog razvoja,a to zahteva  planiranje koje uzima u obzir širu sliku. Dobar, sveobuhvatan plan je neophodan za dobru implementaciju“, rekao je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žofre.

Pravo učešća na konkursu do 10. decembra imaju lokalne samouprave sa statusom grada, samostalno ako se prijavljuju za dato urbano područje, ili u partnerstvu sa najmanje tri lokalne samouprave.

B. K.