Prvi krug nadmetanja za zakup državnih njiva u Rumi do 25. januara

Opština Ruma je raspisala oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po uslovima prvog kruga nadmetanja. Nakon realizacije programa  koji se odnosi na pravo prečeg zakupa po osnovu stočarstva, preostalo zemljište   od 728 hektara nudi se u zakup na period od 15 godina. U ponudi je najviše njiva, ukupno 643, dok je pašnjaka i livada oko 65 hektara. Zemljište se nalazi u svim katastarskim opštinama, a raspoređeno je u ukupno 428 jedinica javnih nadmetanja.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači imaju priliku da obiđu zemljište koje se daje u zakup dana 23. januara Pravo učešća u javnom nadmetanju  u prvom krugu nadmetanja imaju sva lica koja ispunjavaju  sve oglasom predviđene uslove.

Rok za prijave je 25. januar, a šalju se isključivo elektronskim putem kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje, saopštila je Uprava za poljoprivredno zemljište Minisarstva poljoprivrede.

B. K.