Raspisan konkurs za sticanje oznake kvaliteta „Najbolje iz Vojvodine“

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević rekao je povodom raspisivanja konkursa za sticanje prava korišćenja oznake kvaliteta proizvoda, usluga i manifestacija „Najbolje iz Vojvodine“ za 2024. godinu  da je odluka o uspostavljanju znaka doneta je 2004., ali je poslednji put dodeljena 2016, posle čega je ponovo uspostavljena 2021. godine.

„Kada smo vratili oznaku „Najbolje iz Vojvodine“, odlučili smo da promovišemo regionalno poreklo. Oznaka se dobija na tri godine, a svake godine se vrši rigorozna kontrola kako bi oznaka imala svoju težinu“, istakao je Ivanišević.

Dodelom oznake podstiče se promocija privrede i turizma na teritoriji AP Vojvodine i lokalnih samouprava, konkurentnost, jačanje tržišnog pristupa poslovanju i veza sa postojećim klijentima, kao i širenje mreže novih poslovnih partnera.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici, pravna i fizička lica koji se bave proizvodnjom roba, pružanjem usluga i organizacijom programa i manifestacija, a koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine. Proizvodi ili usluge moraju da ispunjavaju uslove propisane referentnim dokumentima o proizvodnji i uslugama, i njihovom stavljanju u promet, zahteve (NASSR) standarda, uz adekvatan vizuelni identitet i sertifikovane sisteme, dok bi teme manifestacija trebalo da se odnose na oblast privrede i turizma u Vojvodini i da se u kontinuitetu održavaju najmanje dve godine.

B. K.