Republičke robne rezerve razmenjuju 30.000 tona pšenice za belo brašno

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje ponuda za razmenu 30.000 tona merkantilne pšenice za pšenično belo brašno „T-500“, koje će se dobiti meljavom, radi interventne prodaje proizvođačima hleba. Ukupna količina pšenice za razmenu je 30.000 tona.

Merkantilna pšenica treba da je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, Razmenjuje se u rasutom stanju.

Pšenično brašno za razmenu takođe mora biti u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kilograma neto mase sa propisanom deklaracijom ili u drugo raspoloživoj ambalaži u dogovoru sa proizvođačima hleba. Cena brašna je 33 dinara kilogram sa PDV-om.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 23 novembra.

Direkcija zadržava pravo jednostranog odustanka od realizacije ovog javnog oglasa, kaže se u saopštenju Republičke direkcije za robne rezerve.

B. K.

Komentari