Robne rezerve kupuju dodatne količine kukuruza

Foto: Pixabay

Rok za realizaciju kupovine kukuruza je do 5. decembra 2020. godine

Republička direkcija za robne rezerve izvršiće kupovinu dodatne količine (do 27.272.727 kg) merkantilnog kukuruza rod 2020. godine, domaćeg porekla, po ceni od 22,00 din/kg (u cenu je uračunat PDV).

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od:

-fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
-pravnih lica, i
-ovlašćenih skladištara Direkcije.

Prijave za prodaju merkantilnog kukuruza koje su pristigle na e-mail adresu otkup@rdrr.gov.rs od zainteresovanih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, pravnih lica i ovlašćenih skladištara Direkcije, počev od 13.10.2020. godine, su važeće, i Direkcija će ih uzeti u obzir.

Rok za realizaciju kupovine kukuruza je do 5. decembra 2020. godine.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/32-39-052-725, 3235-364, 3240-509, 32-38-997 u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911 u Novom Sadu.

Komentari