Rukotvorine sa geografskim poreklom dobijaju kolektivni žig Etno mreže

Dva proizvoda sa geografskom oznakom, pirotski ćilim i tekeriški peškir, kao i – pustovana lopta rađena ručnim valjanjem životinjske dlake i tkana prostirka, tradicionalne su rukotvorine iz Srbije koje će uskoro dobiti kolektivni žig Etno mreže naše zemlje, kojim će se potvrditi njihov kvalitet. U mnoštvu kopija i falsifikata ovaj žig će biti garancija da su ovi proizvodi dobijeni ručnim tkanjem članica Etno mreže Srbije.

Direktorka Švajcarskog programa za zaštitu intelektualne svojine Dragana Tar rekla je da se pod žigom “Original Srbija” već nalazi 11 prehrambenih proizvoda koji su zaštićeni u Zavodu za intelektualnu svojinu i dodaje da paralelno Etno mreža štiti žig za rukotvorine.

B. K.

Komentari