RUSKI KRSTUR: Prezentovane kreditne linije Razvojnog fonda Vojvodine

Predstavnici Razvojnog fonda Vojvodine zainteresovanim poljoprivredncima i građanima u Ruskom Krsturu predstavili su najpovoljnije kreditne linije za poljoprivredu i preduzetništvo u cilju informisanja poljoprivrednika i preduzetnika o kreditnoj podršci za razvoj poslovanja. Pre ove prezentaciuje linije su zakođe  predstavljene u Sivcu i Kuli, naseljenim mestima opštine Kula.

„Krediti u RFV otvoreni su tokom cele godine. Imamo dva tipa kredita – za pravna lica i preduzetnike  kao i za registrovana poljoprivredna gazdinstva, ali i za privredu i turizam kojima takođe  nudimo dugoročne kredite“, rekao je Dejan Slavujević, predstavnik RFV.

B. K.