Saradnjom PKV i ZSV ka daljem unapređenju poljoprivrede

Foto: PKV

Potpisivanje Sporazuma je rezultat dugogodišnje saradnje PKV i ZSV

Predsednik Privredne komore Vojvodine (PKV) Boško Vučurević i predsednik Zadružnog saveza Vojvodine (ZSV) Radislav Jovanov potpisali su danas u PKV Sporazum o saradnji, u cilju uspostavljanja osnova za trajnu i kontinuiranu saradnju, što je podržao i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević.

Tom prilikom, predsednik Vučurević istakao je da je današnje potpisivanje Sporazuma rezultat dugogodišnje saradnje PKV i ZSV. „Mi danas hoćemo da institucionalizujemo našu saradnju, koja je na najvišem nivou“, rekao je Vučurević i dodao da je ZSV jedan od najznačajnijih partnera PKV kada je u pitanju poljoprivreda. „Mi ćemo ovim Sporazumom obezbediti široku, kontinuiranu saradnju između ZSV i PKV, a cilj je zajednički rad na umrežavanju zadruga“, istakao je Vučurević. On je naglasio da poljoprivredna proizvodnja pokazuje rast.

Što se tiče ukupne spoljnotrgovinske razmene agrarnih proizvoda, ona je u prvih pet meseci ove godine iznosila oko 841 miliona evra i beleži povećanje od 33,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz u ovom periodu iznosi 597 miliona evra i on, takođe, beleži povećanje u odnosu na posmatrani period u prethodnoj godini i to za 36,7 odsto. Žitarice i proizvodi na bazi žitarica su dominantna grupa u izvozu vojvođanskog agrara, i za prvih pet meseci ove godine ostvaren je njihov izvoz u vrednosti od 206,3 miliona evra što predstavlja 35 odsto ukupnog robnog izvoza vojvođanskog agrara.

Da PKV i ZSV već duži niz godina uspešno sarađuju, potvrdio je i predsednik ZSV Radislav Jovanov, koji je istakao da je danas ta saradnja dodatno unapređena. „Mi želimo zajedno sa PKV i Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da pronalazimo nova tržišta za naše članice. Kao što svi znamo, mi sve možemo da proizvedemo, a ono što je danas najaktuelnije je plasman naših proizvoda. Naše članice, zadruge, zadrugari, proizvođači su se okrenuli ka intenzivnim turama, sve više je u fokusu voće i povrće. Potrebna su nam nova tržišta, poput Maroka, Egipta, Kine, Rusije, a to možemo da uradimo zajedno sa Pokrajinskom vladom i PKV“, naglasio je Jovanov i dodao da je jedan od razloga prisustva pokrajinskog sekretara za poljoprivredu današnjem potpisivanju Sporazuma i da se članice ZSV što lakše izbore sa nelojalnom konkurencijom.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević poželeo je uspešnu dalju saradnju između PKV i ZSV i istakao da Sekretarijat, od formiranja trenutne Pokrajinske vlade, ima izuzetnu saradnju sa ove dve institucije. „To predstavlja naše čvrsto opredeljenje da u kontinuiranoj komunikaciji sa proizvođačima, strukovnim asocijacijama, zemljoradničkim zadrugama preko ZSV, sa PKV preko nadležnih, resornih stručnih odbora u oblasti poljoprivrede, sa predstavnicima akademske zajednice radimo na unapređenju i usavršavanju mera agrarne politike na pokrajinskom nivou“, rekao je Radojević. On je dodao da je resorni Sekretarijat, na bazi analiza vojvođanskog agrara koje kontinuirano radi PKV i na osnovu iskazivanja potreba zadrugara, u prilici da unapređuje mere agrarne politike.

„To jeste naše opredeljenje, da zajednički sa onima koji treba da budu korisnici podsticajnih mera na pokrajinskom nivou, koncipiramo kvalitetnu razvojnu agrarnu politiku na nivou AP Vojvodine“, rekao je Radojević i dodao da će u narednim danima Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, preko Razvojne agencije Vojvodine, raspisati konkurs samo za zemljoradničke zadruge, koji će biti namenjen za nabavku nove opreme i sistema za preciznu poljoprivredu, a isto tako i opremu za prerađivačku industriju, to jest opremu za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda, a konkursom će za ovu namenu biti opredeljeno 50 miliona dinara.

Svečanom potpisivanju Sporazuma o saradnji prisustvovali su i direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine Đorđe Raković, direktor ZZ Voćar-Slankamen Nikola Kotarac, sekretar ZSV Jelena Nestorov Bizonj, sekretar Udruženja poljoprivrede PKV Jelena Drobnjak, sekretar Udruženja industrije PKV mr Zoran Trpovski, sekretar Udruženja usluga PKV Branislav Mamić.