Širenje gradova, ali i hemija za poljoprivredu, degradiraju zemljište

Zemljišta u Srbiji, posebno poljoprivredna, ugrožena su na razne načine, a da bi se sprečila dalja degradacija i očuvale njihove osnovne funkcije, potrebne su mere zaštite i održivog korišćenja, navodi se u zaključku izveštaja o stanju zemljišta Srbije za 2018. i 2019. godinu, koji je objavila Agencija za zaštitu životne sredine.

Kao značajni negativni uticaj na zemljište, navode se širenje gradova, zagađe hemijskim supstancama poreklom iz poljoprivredne industrije, zauzimanje zemljišta, fragmentacija pejzaža, mala diverzifikacija useva, erozija zemljišta i ekstremni vremenski događaji povezani sa klimatskim promenama.

U izveštaju se dodaje da ne postoji jedno odgovarajuće rešenje za upravljanje zemljištem, kao i da optimalna strategija zavisi od lokalnih uslova koji u velikoj meri utiču na dinamiku svojstva zemljišta.

“Zemljište je sigurno lakše i jeftinije zaštititi i očuvati, nego povratiti njegova svojstva kroz mere sanacije i remedijacije. Iako je poželjno da se degradirana životna sredina obnovi, još je važnije da se spreči dalja degradacija”, zaključeno je u izveštaju.

B.K.

Komentari