Smanjen broj radnika na crno zahvaljujući prijavljivanju sezonaca putem aplikacije

“Agroinfo Karavan” za poljoprivrednike do sredine januara posetiće 15 lokalnih samouprava širom Srbije i upoznati proizvođače i sezonske radnike sa detaljima pojednostavljene procedure angažovanja za sezonske poslove putem portala i mobilne aplikacije. Elektronska prijava sezonaca smatra se reformskom, jer je samo u prvoj godini primene, rad na crno smanjen za 37 odsto.

Tisa Čaušević, šefica jedinice NALEDA za poljoprivredu, izjavila je RTS-u, da se elektronska prijava sezonskih radnika u poljoprivredi smatra se reformskom zato što prvi put od 2019. godine poljorpivrednici mogu da prijave elektronski sezonske radike koje povremeno angažuju. Cilj “Agroinfo karavana” je, kako je rekla, da se ovaj sistem približi sa jedne strane poslodavcima –poljoprivrednicima koji možda još uvek ne znaju da on postoji i koje su njegove koristi i sa druge strane potencijalnim sezonskim radnicima.  Sastanci se, dodaje Čaušević, održavaju sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnicima opština i poljoprivrednih udruženja koji su potencijalni poslodavci.

Detaljna uputstva poslodavci mogu naći na portalu poreske uprave www.sezonskiradnici.gov.rs ili putem mobilne aplkacije. Fizička lica moraju da se registruju uz pomoć elektronskog sertifikata ili da odu u servisni centar u opštini gde će neko za njih da otvori nalog i omogući im da koriste sistem.

Prema rečima Čaušević sistem je vrlo jednostavan i podseća na najobičniji kalendar gde se unose samo dani u kojima se angažuju radnici i na kojim poslovima. Tako radnike mogu da angažuju pravna i fizička lica i preduzetnici, odnosno, svi koji maju potrebu za plaćenom radnom snagom u poljoprivredi. Prava koje sezonski radnici ostvaruju su pre svega penziono pravo za svaki dan rada, zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu, zagarnatovana minimalna nadnica na sat. Ova vrsta radnog angažovanja ne podrazumeva automatsko sklanjanje sa evidencije nezaposlenih lica u Nacionalnoj službi niti gubitak nekih prethodno stečenih socijalnih prava.

Izvor: RTS

Komentari